• Karen L. Hake

    • Real Estate Services
    4093 Ozias Road
    P.O. Box 56
    Eaton, Ohio 45320
    937-336-4116